onsdag den 8. februar 2012

At tro man er forud, når man bare er bagud

"Jeg vil bede dig fremsende din problemformulering senest en uge før kurset, så vi har mulighed for at forberede os."
Ovenstående fik jeg tilbage, da jeg tilmeldte mig et kursus i at søge litteratur til specialet. Jeg er slet ikke gået i panik og har ryddet halvdelen af min læsedag til at finde på en problemformulering, ih nej. Eller jo.

Jeg skal først skrive speciale efter sommerferien, men hvis man er en dygtig studerende, der ikke er et halvt år bagud, skriver man selvfølgelig speciale i forårssemesteret. Jeg frygter derfor, at kurserne ikke bliver udbudt til efteråret - og jeg vil egentlig også godt starte så småt her i løbet af foråret. Jeg har nemlig valgt et emne, der kommer til at tage laaaang tid. Sådan er jeg nemlig, hvorfor gøre det nemt for sig selv? :)

Nåmen. Må nok hellere få skrevet et par ord om hvad det der speciale skal handle om. Evt. noget der ikke er i punktform.

Ingen kommentarer: